RD + Wellness, Písek

Zakázka byla realizována jako subdodávka novostavby pro realizační firmu PRIMA a.s. Strakonice. Realizace fotovoltaické elektrárny na objektu rodinného domu a wellness byla podmíněna dokončovacími pracemi stavební firmy a také osazením nového odběrného místa elektroměrem, který nahradil původní staveništní měření. Organizační součinnost se stavební firmou byla bezproblémová.

Instalovaný výkon: RD 9,9 kWp  + Wellness  14,4 kWp
Technologie: SOLAX,  invertor   10 kW  +  15 kW
Panely: Sunpro SP-450
Úložiště: 2x (2x Triple Power 5,8 kW)
Realizováno: 11/22 - 01/23