Dotace na technologie pro bydlení

Z programů Státního fondu životního prostředí jsou poskytovány dotace na různé technologie např. tepelná čerpadla, rekuperace tepla z odpadní vody, rekuperace tepla pro výměně vzduchu, fotovoltaiku.

Pokud chcete co nejvíce využít možné dotační pobídky, tak již při zpracování projektu můžete využít naší nabídky odborné pomoci. Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti dotací a návrhy řešení snížení nákladů na provoz budov.

Pro čerpání dotací jsou stanovena pravidla

Čerpání dotací má pevně stanovená pravidla, která jsou stanovena v Závazných pokynech. Majitel domů se musí zajímat o tato pravidla již při přípravě stavby, to znamená v rámci zpracování projektu.

Zatím platí jedna zásada. Pokud je konkrétní technologie navržená v projektu a je použita pro výpočet hodnot průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), nelze na tuto technologii čerpat dotaci. 

Výjimku tvoří centrální rekuperace tepla z odpadních vod bytových objektů. Nárok na dotaci majiteli domu vzniká i v případě, že je centrální rekuperace tepla z odpadní vody začleněna do výpočtu PENB.

Současná pravidla umožňují čerpat tyto dotace

Dotace na rekuperaci tepla

  • 50 000 Kč na centrální rekuperaci tepla z odpadní vody pro rodinné domy 
  • 15 000 Kč na centrální rekuperaci tepla z odpadní vody pro bytové domy na každou bytovou jednotku

Dotace na fotovoltaiku

  • 205 000 Kč na fotovoltaiku bez walboxu
  • 245 000 Kč na fotovoltaiku s walboxem

Zapracování centrální rekuperace tepla do projektu vás může posunout na vyšší čerpání dotace.

Doporučení pro maximální využití dotací

V 90 % případů navrhují projekční kanceláře do projektů rodinných domů tepelné čerpadlo s vodním podlahovým topením a elektrickým ohřevem teplé vody.

Aby byly splněny podmínky PENB, doplní do projektu fotovoltaiku v nutně nezbytném rozsahu. V takovém případě ale nemá investor nárok na dotaci na FVE.

Pokud projektant zapracuje do projektu centrální rekuperaci tepla z odpadní vody, již nemusí pro výpočet PENB použít fotovoltaiku.

V takovém případě může investor realizovat fotovoltaiku již v průběhu stavby a nikoliv až po uplynutí dvouletého období po kolaudaci. Nárok na dotaci fotovoltaiky mu v takovém případě vzniká.