Rekuperace AKIRETHERM HOME

Snížení výdajů na ohřev teplé vody pro rodinné domy

Rekuperační výměník AKIRETHERM HOME je primárně určen pro instalace v rodinných domech a v menších bytových objektech.

Hlavní funkcí rekuperačního výměníku je zachránit již jednou vyrobenou a zaplacenou tepelnou energii, „neposlat ji do kanálu“ ale znovu ji využít k ohřevu vody, kterou všichni při provozu domácnosti potřebujeme, bez ohledu na to, zda je náš dům pasivní, nízkoenergetický nebo standardní. Teplou vodu využíváme všichni a nikdo se o tento komfort nechceme připravit.

Jak funguje AKIRETHERM HOME?

  • Rekuperační výměník AKIRETHERM je jedinečný díky své jednoduchosti. Funguje na základě fyzikálních zákonů a ke své vlastní činnosti nespotřebovává žádnou energii. Je součástí kanalizačního systému a je absolutně nehlučný
  • Rekuperační výměník AKIRETHERM tvoří dvouplášťová, tepelně izolovaná nádrž vyrobená z polypropylenu, ve které se nachází dvojné vinutí nerezového vlnovce zakončené šroubením. Potrubím tohoto vlnovce protéká studená přívodní tlaková voda z řadu.
  • Šedá odpadní voda z domu natéká do akumulačního prostoru výměníku, postupně předává tepelnou energii studené přívodní vodě a takto zchlazená odtéká do kanalizačního řadu.
  • Předehřátá přívodní voda pokračuje skrze nerezový vlnovec opačným směrem, ke zdrojům vyrábějícím teplou vodu (bojler, tepelné čerpadlo, zásobník teplé vody ohřívané plynem, pračka, myčka apod.). Zde se tato předehřátá voda již pouze dohřeje na požadovanou teplotu a tím spotřebuje výrazně méně energie, než kdyby se ohřívala nepředehřátá.
  • Přívodní voda z řadu (standardně má teplotu 10°C) se ve výměníku ohřeje o 19 až 22°C. Což na výstupu z rekuperačního výměníku představuje teplotu 29 až 32°C.
  • K tomu, aby bylo zadrženo maximální množství tepelné energie slouží akumulační prostor vnitřní nádoby výměníku o objemu 370 l, který vyrovnává nekontinuální provoz domácnosti.
  • Zpět do domu se tedy nevrací odpadní voda, ale pouze teplo z této vody získané. Vše probíhá v oddělených systémech a toto řešení zajišťuje, že nemůže dojít ke kontaminaci přívodní vody.

Instalace zařízení a co je důležité

Pro správnou funkci rekuperačního výměníku je nezbytné, aby bylo v objektu rozděleno kanalizační potrubí na šedou vodu (vany, sprchy, umyvadla, pračky, myčky, případně sušičky) a splaškovou vodu (WC). Jedná se o stavebně, technicky i finančně nenáročný úkon, nicméně je třeba s ním počítat již při stavbě základové desky. Proto je zařízení AKIRETHERM HOME vhodné pro novostavby rodinných domů. Při rekonstrukcích je vhodnost aplikace vždy nutné posoudit individuálně.

Aplikaci systému AKIRETHERM je třeba zapracovat do projektu ZTI. Projekt je možné zpracovat i dodatečně po vydání stavebního povolení. U novostaveb vždy před zhotovením základové desky, u rekonstrukcí před zahájením instalačních prací.

Umístění rekuperačního výměníku

Základní rozhodnutí spočívá v rozhodnutí, kam bude RV umístěn. Ve většině případů se zařízení umisťuje do země v blízkosti rodinného domu.

Výškově musí být výměník usazen tak, aby teplá odpadní voda samotížně natékala do hrdla výměníku a následně zchlazená vytékala z výměníku do kanalizačního potrubí. Zde se spojí se splaškovou vodou z objektu a pokračuje dále do kanalizace.

potrubí znečištěné odpadní vody TUV

potrubí předehřáté čisté vody

potrubí znečištěné studené vody z WC, bidetů a výlevek

potrubí čisté studené vody z vodovodního řadu

V případě, že se v domě nachází podzemní podlaží, je možné umístit výměník uvnitř objektu. Vždy je však třeba respektovat podmínku samotížného nátoku a odtoku teplé odpadní vody.

Na potrubí přívodní studené vody se výměník připojí odbočkou z nejbližšího místa tlakové pitné vody.

Měření rekuperované energie

Pro sledování úspor z rekuperace teplé odpadní vody může být nainstalováno měření, které na displeji sdruženého měřidla ukazuje množství získané energie a výši získané úspory v GJ nebo v kWh. Měřením lze monitorovat okamžité hodnoty a také historii od počátku provozu zařízení.

Dotace

Rekuperační výměník AKIRETHERM HOME je zařazen na seznam výrobků a technologií, které splňují podmínky pro čerpání dotace Nová zelená úsporám SVT22998.

Na centrální rekuperace tepla z odpadních vod možné získat dotaci ve výši 50 000 pro rodinný dům. v případě bytové výstavby 15 000 Kč na každou připojenou bytovou jednotku. Více informací najdete v článku Dotace NZÚ.

Cena rekuperačního výměníku AKIRETHERM JE 98 250 Kč BEZ DPH (118 883 Kč včetně DPH 21 %).