Nejčastější dotazy

Rekuperace tepla pro domácnosti

Cena centrálního rekuperačního výměníku AKIRETHERM HOME bez DPH je 98 250 Kč. Cena včetně 21 % DPH je 118 882,50 Kč.

V případě instalace Rekuperačního výměníku AKIRETHERM HOME do rodinného domu získáte dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ve výši 50 000 Kč.

Při instalaci do bytového domu získáte 15 000 za každou připojenou bytovou jednotku. Výrobek je evidován na Seznamu výrobků a technologií – SVT KÓD 22 998

V případě instalace rekuperačního výměníku do rodinného domu a uplatnění dotace ve výši 50 000 Kč Vás bude výměník AKIRETHERM HOME stát méně něž 70 000 Kč.

V rámci operačního programu životního prostředí – zaměřeného na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech a bytových domech – Nová Zelená Úsporám – je na centrální rekuperace tepla z odpadních vod možné získat dotaci ve výši 50 000 pro rodinný dům. V případě bytové výstavby 15 000 Kč na každou připojenou bytovou jednotku.

Neobsahuje žádnou elektroniku ani pohyblivé části, životnost se odhaduje na 40-50 let.

Výměník AKIRETHERM je silně zaizolovaný, pokles teploty během 10 hodin je minimální cca 2 °C.

Ano. Přestože nákup samotného zařízení můžete ponechat až na okamžik realizace přípojek, s jeho instalací je třeba uvažovat již při stavbě základové desky a provést finančně a technicky nenáročné rozdvojení kanalizačního a vodovodního potrubí.

Zařízení neovlivňuje vydání stavebního povolení.

Ano. Společnost poskytuje technickou podporu při tvorbě nebo doplnění projektu ZTI.

Společnost Akire s.r.o. je výrobce i distributor. Zařízení si můžete objednat přímo ve společnosti AKIRE s.r.o.  Do 100 km Vám zařízení AKIRETEHERM dopravíme zdarma.

Akiretherm má významný vliv na energetický štítek budovy – dle nezávislých posudků energetických auditorů zajistí snížení energetické náročnosti o 25 – 35 % v závislosti na typu objektu, počtu obyvatel a režimu užívání domácnosti.

Rekuperace tepla pro firmy

Rozsah využití je velký, obecně řečeno všude tam, kde technologický proces vypouští teplou odpadní vodu do kanalizace a studenou vodu pro technologické účely ohřívá.

Ze známého množství odpadní vody a její teploty lze jednoduchým způsobem spočítat návratnost vložené investice, při známé účinnosti rekuperačního výměníku. Můžeme konstatovat, že v převážné většině případů se jedná o návratnost počítanou v měsících.

Uspořená energie je měřená kalorimetrickým měřidlem, takže klient má nepřetržitý přehled.

Cena centrálního rekuperačního výměníku AKIRETHERM PROFI bez DPH je 125 000 Kč. Cena včetně 21 % DPH je 151 250 Kč.

V případě, že je rekuperační výměník PROFI instalován do rodinného nebo bytového domu je možné i na tento typ získat dotaci ve výši 50 000 Kč pro rodinný dům nebo 15 000 za každou připojenou bytovou jednotku. SVT kód – 30 400.

Je zřejmé, že každý provoz má svá specifika, musíme ovšem ubezpečit zájemce, že investice je velmi nízká. Většinou nepřekročí 200 tis. Kč včetně rozvodů. 

Návratnost investice do rekuperačního výměníku AKIRETHERM PROFI napojeného na technologickou vodu v průmyslových provozovnách je v řádu několika měsíců.

Zařízení je samo o sobě velmi malé o průměru 1 m a výšce 1 m. Přesto se nemusí podařit umístění například v sestavě praček. Toto řešíme malou kalovou přečerpávací jímkou, do které jsou svedeny odpadní vody a odtud jde teplá voda do rekuperačního výměníku. Ten může být umístěn kdekoliv, třeba na konzoli na stěně, takže nezabírá podlahovou plochu.

Chemické nečistoty výměníku nevadí, jelikož přichází do styku s plastem a nerezovým materiálem, a to za předpokladu, že se nejedná o koncentrované louhy a kyseliny. Také není vhodná trvalá koncentrace chloru.

Pro odstranění mechanických nečistot má AKIRETHERM PROFI odkalovací ventil umístěný u dna výměníku. Cyklus nutného odkalení sedimentu je různý podle typu provozu.

Do trvalé maximální teploty 70 °C.

Pro tyto případy využíváme přečerpávací zařízení Sanicubic, které pracuje s teplotou do 70 °C a je v provozu ověřené.

Solární systémy pro rodinné domy

Do výpočtu návratnosti vstupuje hlavní faktor, a to je cena elektřiny. Při aktuálně průměrných cenách na trhu je to okolo 4 let.

Našim cílem je spokojený zákazník a bezchybný provoz instalovaných zařízení. Značka Solax je absolutní špičkou na celosvětovém trhu. Tím se odlišujeme od naprosté většiny realizací v ČR. Navíc jako jedni z mála, ne-li jediní v ČR máme autorizační oprávnění přímo od výroce Solax Hangzhou, Zhejiang Province, CN.

Na technologii Solax tj. hybridní invertor+baterie je záruka 10 let, záruka na solární panely 12-15 let podle modelu, ekonomicko-energetická životnost panelů okolo 30 let.

Navrhneme optimální variantu velikosti fotovoltaické elektrárny a individuálně navrhneme nejvýhodnější variantu využití případných přebytků z výroby.

Instalované baterie od firmy Solax Tripe Power LFP jsou nehořlavé, nevýbušné. Hlavním aspektem provozu fotovoltaické elektrárny jako celku, je především kvalitně a odpovědně provedená instalace.

Pokud je celkově a koncepčně správně navržena velikost fotovoltaické elektrárny v návaznosti na vytápění, případně i rekuperaci tepla z odpadní vody (systém AKIRETHERM), úspory se v tomto případě pohybují okolo 80%.

Ano. Vyřídíme dotaci z programu SFŽP Nová Zelená Úsporám a  zajistíme kompletní připojení k distribuční síti.

Fotovoltaická elektrárna jako technologický celek se navrhuje na životnost cca 30 let.

Ano, dle dohody se zákazníkem je možné využít několik způsobů zásobování záložní el. energií z fotovoltaické elektrárny/baterií (lokálně pro určené zásuvky, celkově dům, vybrané okruhy).