RD Plzeň

Realizace FV proběhla etapově. V první fázi byla provedena rekonstrukce elektroměrového pilíře, osazení HDO, výkopové práce pro propojení a napojení wallboxu. Instalace panelů byla realizována po skončení mrazů z plošiny. 

Instalovaný výkon: 9,9 kWp
Technologie: SOLAX, invertor 10 kW
Panely: Talesun  450W
Úložiště: 2x Triple Power 5,8 kW
Wallbox: Solar Smart – EVC11KG2
Realizováno: 12/22 - 03/23