Chmelařský institut Žatec

Montáž této fotovoltaické elektrárny probíhala v několika fázích. Vzhledem k tomu, že dodavatelská velkoobchodní společnost přislíbila dodat nosiče panelů na rovnou střechu až za 9 měsíců, technické oddělení naší společnosti se rozhodlo vyvinout a vyrobit vlastní nosnou konstrukci, kterou jsme při montáži aplikovali. Výsledek je zřejmý z fotodokumentace. Tuto konstrukci budeme nejen dále využívat při následných montážích a současně ji uvádíme na český trh. 

Instalovaný výkon: 54,4 kWp
Technologie: SOLAX, invertor 60 kW
Panely: Talesun  450W
Realizováno: 02/23