Ministr životního prostředí se zajímá o rekuperaci

V pátek 13. října se stal realitou pro nás dlouho očekávaný okamžik – návštěva ministra životního prostředí, pana Petra Hladíka v naší firmě. Těší nás, že pan ministr přijal naše pozvání a našel si čas v jeho nabitém programu. Tato návštěva byla však mnohem víc než jen setkáním; byla příležitostí ukázat náš závazek v oblasti ekologie a také podtrhnout důležitost rekuperace tepla z odpadních vod do budoucna jako důležitou součást hospodaření s odpadní vodou. 

Naše společnost se již několik let angažuje v rozvoji a výrobě rekuperačního výměníku AKIRETHERM® , zařízení, které významně snižuje ekonomický i ekologický dopad budov tím, že minimalizuje energetickou spotřebu a emise skleníkových plynů. Návštěva Ministra životního prostředí nám umožnila představit náš produkt širší veřejnosti a vyjádřit naši podporu ochraně životního prostředí, úsporám a inovacím.

Pana ministra v naší firmě přivítali jednatel společnosti Ing. Vladimír Brandt a výkonný ředitel Ing. Michal Zezulka.


Následně se vydali na prohlídku výrobní haly, kde byly představeny všechny fáze výroby rekuperačního výměníku. Tato prohlídka umožnila panu ministrovi nahlédnout do komplexního procesu výroby zařízení.

Během prohlídky byl ministrovi podrobně vysvětlen princip fungování našeho rekuperačního výměníku a jeho potenciál v oblasti úspory energie a snižování emisí. Bylo povzbuzující vidět, že ministr vnímal náš produkt jako významný nástroj pro dosažení ekonomických i ekologických cílů v oblasti energetické náročnosti budov a hospodaření s odpadní vodou

Důraz byl kladen i na důležitost dotačního programu NZÚ, do něhož náš produkt spadá. Ministr ocenil význam tohoto programu a jeho klíčovou roli při podpoře inovací a technologií, které přispívají k ochraně životního prostředí a snižování ekonomické zátěže. 

Návštěva trvala přibližně hodinu, a věříme v její pozitivní přínos pro naši společnost i naše závazky v oblasti ekologie. Věříme, že tato návštěva posílí naši snahu o dosažení ekologické udržitelnosti, prohloubení povědomí o výměníku AKIRETHERM® a podpoří zájem o něj i v rámci programu NZÚ, který hraje klíčovou roli při podpoře ekologických inovací.