Průmyslová prádelna v Třeboni

Zákazník: Prádelna Třeboň

Do rekuperačního výměníku v této prádelně jsou připojeny jednotlivé průmyslové pračky. V prostoru prádelny již nebylo místo pro umístění výměníku na podlaze.

Proto byl osazen v prostoru na stěnu. Odpadní vodu z praček do rekuperačního výměníku dopravuje přečerpávací jímka. Finanční úspora ve  spotřebě elektrické energie se zde pohybuje v řádu 100 tisíc korun ročně.