Spolupráce projektantů s naší společností - Optimalizace projektů díky AKIRETHERM®

Inovace a úspory s rekuperačními výměníky AKIRETHERM®

Společnost AKIRE, lídr na trhu v oblasti zpětného získávání tepla z šedých odpadních vod, přináší inovativní řešení pro projekty zaměřené na energetickou efektivitu a udržitelnost. Vzájemná spolupráce otevírá nové možnosti pro implementaci rekuperačních výměníků, které významně přispívají k úsporám nákladů na energie a ke snížení uhlíkové stopy.

Výhody pro projektanty

  1. Expertní podpora: Projektanti mohou těžit z odborných znalostí a technické podpory týmu AKIRE. Společnost nabízí konzultace a asistenci při návrhu optimálních řešení, což zaručuje maximální efektivitu a spolehlivost výsledného projektu.

  2. Portfolio produktů: AKIRE nabízí 3 typy rekuperačních výměníků AKIRETHERM®, které lze přizpůsobit specifickým požadavkům každého projektu. To umožňuje projektantům navrhnout systémy, které přesně odpovídají potřebám budovy a jejímu provoznímu režimu.

  3. Unikátní technologie: Rekuperační výměníky AKIRETHERM® využívají technologii, která zajišťuje vysokou účinnost přenosu tepla a minimalizuje energetické ztráty. To znamená, že projektanti mohou klientům nabídnout nejnovější, nejefektivnější a v současné době jediné řešení na trhu. 

Výhody pro koncového klienta

1. Úspory nákladů na energie: Implementace rekuperačních výměníků AKIRETHERM® výrazně snižuje  spotřebu energie na ohřev vody. Klienti AKIRE mohou očekávat snížení nákladů až o 80 %, což představuje významnou úsporu v dlouhodobém horizontu     

2. Ekologické přínosy: Snížením spotřeby energie dochází i k redukci emisí skleníkových plynů, což přispívá k ochraně životního prostředí. Klienti, kteří se rozhodnou pro rekuperační výměníky AKIRETHERM®, aktivně přispívají ke snižování své uhlíkové stopy a podpoře udržitelného rozvoje.

Rekuperační výměníky AKIRETHERM® jsou nejen investicí do úspor a komfortu, ale také krokem směrem k udržitelné budoucnosti. Snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů je klíčové pro boj proti klimatickým změnám. 

Závěr

Spolupráce projektantů se společností AKIRE přináší řadu výhod, které se promítají do vyšší kvality projektů, výrazných úspor pro koncové klienty a pozitivního dopadu na životní prostředí. Rekuperační výměníky AKIRETHERM®představují inteligentní investici do budoucnosti, která kombinuje ekonomické i ekologické výhody. S AKIRE® máte jistotu, že vaše projekty budou nejen efektivní a udržitelné, ale také připravené na výzvy budoucnosti.